Lunds universitet

Kolcykeln

Kolcykeln avser flöden av kol mellan de geologiska kolförråden, haven, atmosfären och biosfären. En viss del av de antropogena utsläppen av koldioxid tas upp av haven och landområden. Detta påverkar nettoeffekten av utsläppen, men ger också en kraftig påverkan på ekosystemen. Förståelse av kolcykeln är fundamental för att förstå klimatsystemet och den globala uppvärmningen, men också för att ta fram strategier för åtgärder och anpassning som berör markanvändning, bebyggelse och regional utveckling. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

Forskningsprogram 

CARBOAFRICA - Quantification, understanding and prediction of carbon cycle and other GHG gases in Sub-Saharan Africa (nytt fönster)

LUCCI – Centre for Studies of Carbon Cycle and Climate Interactions
Uppdaterad:2013-05-08


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00