Lunds universitet

Klimatpåverkan: Kuster, havsmiljö och avrinningsområden

Aktuella scenarier förutspår en genomsnittlig höjning av havsnivån på ca 20-60 cm fram till 2100 med fortsatta ökningar därefter. De regionala förändringarna är mer osäkra, men kan överstiga eller understiga det globala genomsnittet. Strategier kommer krävas för åtgärder och anpassning som berör erosion, biodiversitet, vattenförsörjning och översvämningar etc. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:
Uppdaterad:2013-05-08


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00