Lunds universitet

Konflikter, sårbarhet och risker

Nya, effektiva styrinstrument kommer behövas för att motverka men även för anpassning och hantering av klimatförändringarna. Därför måste möjligheter för och behov av ekonomiska styrmedel samt nationella och internationella regelverk beforskas, i kombination med konflikt- och riskanalyser. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:
Uppdaterad:2013-05-08


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00