Lunds universitet

Innovation och entrepenörskap

Innovation och entreprenörskap är viktiga för att nya tekniker som kan eliminera eller minska utsläppen av växthusgaser ska kunna introduceras på nya och växande marknader. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:

Forskningsprogram

LETS - Governing Transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050

OKI - Organizing Critical Infrastructure Services - A Case Study of Waste Management
Uppdaterad:2013-05-08


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00