Lunds universitet

Lisa Hallberg

Universitetsadjunkt i drama

Lisa Hallberg är pedagog och har bland annat tagit lärarexamen i Malmö och studerat dramapedagogik i Lund. Sedan 2012 är hon anställd vid Musikhögskolan i Malmö som universitetsadjunkt i drama. Hon är också universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot dramapedagogik, berättande och iscensättning vid Malmö Högskola.

Sedan 70-talet har hon ansvarat för utvecklingen av ämnet Drama inom musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Detta har, förutom undervisning, också innefattat utarbetande av kursplaner för den nya musiklärarutbildningen. Inom musikerutbildningen har hon haft kurser i drama och kommunikation, scenisk gestaltning mm. Hon har deltagit i utformning av antagningsprov (G3-prov) och i bedömningen av sökande.

Sedan 1980 har hon haft flera studiedagar i drama och/eller musik för grundskole- och gymnasielärare på olika rektorsområden inom Malmö Skolor. Hon har också arbetat för Socialförvaltningen med personal inom barnomsorgen; förskolor, daghem och fritidshem. I vissa klasser med exempelvis relations- eller koncentrationsstörningar har hon gjort återkommande besök. Detta för att med hjälp av drama och musik tillsammans med lärare och elever skapa ett lugnare arbetsklimat och ett mer avslappnat förhållande mellan eleverna. Hon har också under två år varit delaktig i projektet Våga Mötas som finansierats av Allmänna arvsfonden och varit anställd som specialpedagog vid barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö (BoU).Kontaktinformation

Lisa Hallberg
lärare i drama
Lärare (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325450

E-post:
lisa.hallberg@mhm.lu.se


Uppdaterad:2014-01-23


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00