Lunds universitet

Om Centrum för Öresundsstudier

• Vad karaktäriserar Danmark och det danska?

• Vad kännetecknar Öresundsregionen?

Dessa frågor engagerar många inom och utanför universitetet. Centrum för Öresundsstudier (CORS) sätter fokus på det danska och på Öresundsregionen, men uppmuntrar även till studier av dansk-svenska relationer.Centrum för Öresundsstudier upprättades 1998 av Lunds universitets styrelse som en nätverksorganisation för Danmarksforskare vid Lunds universitet. Dess syfte var att stärka Danmarksstudier vid universitet och öka den samlade kompetensen inom området.

Genom Centrum för Öresundsstudier ska det bland annat vara möjligt att få kontakt med den stora kunskapsmängd om Danmark och Öresundsregionen som finns på Lunds universitet.Centrum för Öresundsstudier anordnar kortare intensiva kurser i danska språket i Köpenhamn.

Till centrumet är knutet ett nätverk av forskare, med vilka det arrangeras seminarier och konferenser. Målsättningen är att vi tillsammans ska främja forskningen om Danmark, Öresundsregionen och dansk-svenska relationer och utveckla nya forskningsprogram.Centrum för Öresundsstudier håller också öppna föreläsningar om viktiga aspekter på det historiska och det moderna Danmark och om Öresundsregionen. Alla är hjärtligt välkomna till dessa föreläsningar.Föreståndare

Tel:
+4642356629

E-post:
fredrik.nilsson@ism.lu.se


Uppdaterad:2014-01-23


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00