Lunds universitet

Forskning vid
Centrum för Öresundsstudier

Den forskning som bedrivs vid Centrum för Öresundsstudier tar sin utgångspunkt i regionala och transnationella förhållanden och relationen mellan danskt och svenskt. Särskilt i området kring Öresund  aktualiseras fokus på transnationella frågor. Ta gärna en titt på bokpubliceringen som presenteras under rubriken "Böcker". Här kan du utforska publikationernas innehåll och fokus och bilda dig en uppfattning om centrets verksamhet. Under rubriken "Aktiviteter" visas arrangemang av forsknings- och nätverkskaraktär som centret varit involverat i under senare tid, antingen som huvudarrangör eller medarrangör. Har du egna förslag på intressanta ämnen att ta upp, kontakta oss gärna.

Sikten över Sundet

Öresundsgränsen i nationalismens tidevarv

Projektet undersöker Öresundsgränsens föränderliga betydelser i visioner, föreställningar och praktisk vardag 1864–1952 ur ett komparativt danskt-svenskt perspektiv. Projektets syfte är att problematisera det nationellas skiftande betydelse över tid utifrån en statsgräns och undersöka vilka konsekvenser detta fick i praktiken.

Läs mer

Möten vid Öresund 

Arkeologen Bodil Petersson har under ett par års tid studerat hur arkeologers rön presenteras och används i en dagsaktuell diskussion om regionala och nationella roller. Projektet Möten vid Öresund går nu in i en slutfas

Läs merKontaktinformation

Tel:
+4642356629

E-post:
fredrik.nilsson@ism.lu.se


Uppdaterad:2014-02-28


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00