Lunds universitet

Aktiviteter vid centrum för Danmarksstudier

Centrum för Danmarksstudier arrangerar årligen en rad olika möten, konferenser, seminarier och workshops, liksom vi deltar i olika föredrag och föredragsserier såväl inomvetenskapliga som populärvetenskapligt syftande.

Under den här rubriken kan du ta del av de olika arrangemang vi deltar i och arrangerar. Alla möten är inte öppna för alla, men vår ambition är att redovisa vad vi gör och iden mån det är öppna arrangemang går det utmärkt att delta.

Vid frågor, ta kontakt med Centrum för Danmarksstudier, se information i högerspalten.

 

 

 

 

 

 Kontaktinformation

Tel:
+4642356629

E-post:
fredrik.nilsson@ism.lu.se


Uppdaterad:2014-02-28


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00