Lunds universitet

Styrelsen för Centrum för Danmarksstudier

Centrum för Danmarksstudier har en styrelse bestående av personer från såväl humaniora/teologi som juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Styrelsen träffas i genomsnitt fyra gånger per år.

De personer som ingår i styrelsen är:

Fredrik Nilsson, ordförande
professor i etnologi
föreståndare för CfD
Lunds universitet
Kontakta

Bosse Bergstedt 
professor i Pedagogik
Lunds universitet
Kontakta

Ulrika Holgersson 
fil.dr i Historia 
Lunds universitet
Kontakta

Jesper Falkheimer 
professor i strategisk kommunikation
rektor vid Campus Helsingborg
Lunds universitet
Kontakta 

Tine Damsholt 
associate professor i Etnologi 
verksam vid Saxo-instituttet 
Köpenhamns universitet 
Kontakta

Brit Andresen
Senior Advisor
Öresundskomittén
Kontakta

samt studentkårens representanterKontaktinformation

Tel:
+4642356629

E-post:
fredrik.nilsson@ism.lu.se

Styrelsen för Centrum för Danmarksstudier.
Översta raden från vänster:
Jesper Falkheimer, Tine Damsholt och Bosse Bergstedt.
Nedre raden från vänster:
Fredrik Nilsson, Ulrika Holgersson och Brit Andresen.
Foto: Magnus Gudmundsson


Uppdaterad:2013-04-26


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00