Lunds universitet

Böcker

Centrum för Öresundsstudier ger ut böcker i samarbete med Makadam Förlag. Längre ner på sidan finner du en klickbar lista med böckerna i serien Danmarksstudier. När du klickar på en titel, öppnas bokens presentationssida direkt hos Makadam Förlag. Här kan du läsa mer om boken, se dess omslag och även beställa boken.

Ny bok:
Framtidskuster

Hållbar utveckling i kustsamhällen
red. Cecilia Fredriksson och Mia Larsson

Boken Framtidskuster har som mål att bidra med perspektiv på hållbar kustutveckling med utgångspunkt från kust och hamn som gemensam erfaren­hets­källa. Genom att analysera hamnen som livsstil, livsform, arbetsplats, upplevelse­rum, mötesplats, värdeskapare eller organisation kan vi nå fördjupad kunskap om hamnens olika funktioner och uttryckssätt i skiftande sammanhang. I boken medverkar forskare inom etnologi, företagsekonomi, kulturgeografi och tjänsteforskning tillsammans med skribenter som på olika sätt har anknytning till kust och hamn genom sina respektive yrken.

Boken är nr 31 i Centrum för Öresundsstudiers bokserie

 

Tidigare utgåvor i bokserien:

Nr 30
Den främmande förförerskan
Svenska synpunkter på Karen Blixen
Red. Ivo Holmqvist

Nr 29
Publik i perspektiv
Teaterarbete i Öresundsregionen
Red. Malena Forsare & Anja Mølle Lindelof

Nr 28
Locus Celebris
Dalby kyrka, kloster och gård
Stephan Borgehammar & Jes Wienberg (red.)

Nr 27
solen finns
Gustaf Munch-Petersen
Svenska dikter med kommentarer och efterord av
Martine Cardel-Gertsen & Anders Palm

Nr 26
Det politiska äktenskapet
400 års historia om familj och reproduktion

Red. Bente Rosenbeck & Hanne Sanders 

Nr 25
Flytande gränser
Dansk-svenska förbindelser efter 1658

Red. Anders Palm & Hanne Sanders


Nr 24
Regionauterna
Öresundsregionen från vision till vardag

Red. Orvar Löfgren & Fredrik Nilsson

Nr 23
"Mitt hems gränser vidgades"
En studie i den kullturella skandinavismen under 1800-talet

Kari Haarder Ekman


Nr 22
Lyksalighedens øer
Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik

Gunilla Hermansson

Nr 21
Wool and Society
Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland

Hrefna Róbertsdóttir

Nr 20
Ett möte
Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog

Gunilla Hermansson & Mads Nygaard Folkmann

Nr 19
Kanon och kulturarv
Historia och samtid i Danmark och Sverige
Red. Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette & Jes Wienberg

Nr 18
Öresund -- barriär eller bro?
Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern

Red. Anne Carlie

Nr 17
Efter Roskildefreden 1658
Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

Hanne Sanders

Nr 16
Skåne i Danmark
En dansk historia till 1658

Harald Gustafsson

Nr 15
Migration och tillhörighet
Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Red. Gunnar Alsmark, Tine Kallehave & Bolette Moldenhawer

Nr 14
Öresundsgränser
Rörelser, möten och visioner i tid och rum

Red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard

Nr 13
Nyfiken på Danmark
– klokare på Sverige

Hanne Sanders

Nr 12
Bortom stereotyperna?
Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Red. Ulf Hedetoft, Bo Petersson & Lina Sturfelt

Nr 11
Inte ett ord om kärlek
Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg

Nr 10
Vid gränsen
Integration och identiteter i det förnationella Norden

Red. Harald Gustafsson & Hanne Sanders

Nr 9
Tänkarens mångfald
Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard

Red. Lone Koldtoft, Jon Steward & Jan Holmgaard

Nr 8
Kungamakt och bonderätt
Om danska kungar och bönder i riket
och i Göinge härad ca 1575–1640

Stefan Persson

Nr 7
H.C. Andersens underbara resor i Sverige
Red. Ivo Holmqvist

Nr 6
Nordisk katolicism
Katolsk mission och konversion i Danmark
i ett nordiskt perspektiv
Yvonne Maria Werner

Nr 5
Holberg i Norden
Om Ludvig Holbergs författarskap
och dess kulturhistoriska betydelse

Red. Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilmann & Frode Thorsen

Nr 4
Att gestalta en region
Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund

Jesper Falkheimer

Nr 3
Ett annat 1100-tal
Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark

Red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders

Nr 2
Gustafs ansigter
– selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab

Martine Cardel Gertsen

Nr 1
Grundtvig – nyckeln till det danska?
Red. Hanne Sanders & Ole VindKontaktinformation

Tel:
+46462221681

E-post:
magnus.gudmundsson@fs.lu.se


Uppdaterad:2014-01-09


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00