Rektorsbrev 16 maj

2011-05-16
Besök av University Advisory Board och EQ 11:s rådgivare, debatt om spårvägarna, antagningsstatistik, Hallands nation, PUPAns temadag, resor till Australien, Kina och Kanada, kommande rektorsseminarium och doktorspromotion är några saker som tas upp i detta rektorsbrev.

Foto på Per Eriksson och Eva Åkesson
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson (Foto: Kennet Ruona)

University Advisory Board (UAB) kom på återbesök i förra veckan. De som ingår är provost Judyth Sachs, Macquarie University i Sydney, doktor John Hood från Robert Foundation, USA och professor Jan-Anders Månsson från École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Judyth Sachs är även ordförande för EQ11′s rådgivare.

På dagordningen stod fundraising, effektivare administration, EQ11, Fronesis, förnyad strategisk plan och resursfrågor. Vi hade intensiva och givande diskussioner tillsammans under dessa två dagar.

Bland annat fick vi följande råd:

- Need to build a common mission

- ”Connected University” som framkommit under EQ11.

- Careful phasing of administrative changes – Focus on process and area: Make priorities – can’t do it all at the same time

- Governance and committees: Need committees to create policy, agree strategy recommend to governing decisions and quality assurance

- Can’t build great research out of concrete: Need to ensure that there is a rigorous and purposeful plan to build an organisation of the highest international quality so that Lund optimizes directly and indirectly the opportunity of the establishment of MAXIV, ESS etc

Förslaget om en kampanj inom fundraising applåderades men vi varnades för att inte underfinansiera. Ett tydligt besked var att arbeta med alumner. Balansen mellan utbildning och forskning togs upp tydligt liksom gränsöverskridande.

En avslutande kommentar och uppmaning till oss var att vi inte skulle vara slavar under rankinglistorna utan ha tro på oss själva. Nästa möte med UAB blir om ett år. Deras engagemang för Lunds universitet är stort och vi uppskattar att Judyth, John och Jan-Anders är Lunds universitets kritiska vänner.

Läs mer om vad UAB sade på rektorsbloggen

EQ11 Våra externa rådgivare för EQ11, Education Quality 2011, har nu varit här och gett oss rekommendationer för framtiden. Många lyssnade intresserat på dem under det öppna möte som hölls i förra veckan. Under deras presentation lyftes goda exempel från alla fakulteterna fram såsom pedagogiska akademin, SI, MedCul och studiemiljöer. Fler kommer i rapporten som rådgivarna lämnar i oktober. De var tydliga med att det behövs arbete med forskarutbildningen, att vi måste bli bättre på att hantera balansen mellan utbildning och forskning, förbättra meritering för lärare, vara mer strategiska istället för taktiska, bättre understödja gränsöverskridande utbildning, ha pedagogiska akademier för hela universitetet.

Rådgivarna har bidragit med en positiv och framåtsyftande ton och vi kan fundera på att ta med en del av deras tankar i vår nya strategiska plan.

Läs en längre rapport om EQ11-mötet på rektorsbloggen

Läs mer om EQ11 

Debatt om spårvägarna som planeras i Lund bl.a till nya området Brunnshög initierades av Per och professor Mats Alaküla i Sydsvenskan förra helgen.

Läs debattartikeln i Sydsvenskan (Nytt fönster)

Antagningsstatistik Trycket på utbildningar vid Lunds universitet är fortsatt högt. Närmare 60 000 ansökningar har kommit in till höstens program och kurser. Antalet ansökningar i första hand uppgår till cirka 29000. Med 5138 ansökningar är juristprogrammet det mest sökta utbildningen till hösten. Även sommarkurserna vid LU har fortsatt högt söktryck och drygt 4 000 anmälningar till våra sommarkurser har kommit in. Mest populära sommarkurser är juridik, arbetsrätt och bostads- och hyresjuridik, därefter genusvetenskap. Nu är det också klart att 1368 studenter antagits till de internationella utbildningarna. Lunds universitet har flest antagna till internationella utbildningar av alla landets lärosäten, följt av KTH och Chalmers.

Hallands nation Ledningen har haft flera möten med studenter som är aktiva i kårer och nationer och även studenter utanför kårer och nationer som har gett råd och förslag på åtgärder för att motverka rasism och diskriminering. Efter dessa möten har vi beslutat att inleda ett långsiktigt program som involverar studenter i kårer och nationer men även ledare vid universitetet för att utbilda i ledarskap baserat på universitetets värdegrund. Utbildningarna planeras att starta till hösten.

Läs mer om åtgärderna 

PUPA, projektet för personlig utveckling och professionella arbetsvillkor, hade temadag den 4 maj med många givande och trevliga diskussioner och bra frågor. Vi ser fram emot fortsättningen av PUPA och kommande resultat.

Läs mer om PUPA

Resor Per befinner sig i Australien och Sydney för att delta i U21-rektorernas årsmöte och för att bjuda in till nästa årsmöte där Lund står som värd, även förvaltningschef Marianne Granfelt deltar i program i Sydney. Eva åker till Peking University den 16 -18 maj för att delta i en konferens om högre utbildning i Kina och Europa. Den 20-21 reser Eva för att delta i möte för rektorer i LERU och till NAFSA (Association of International Educators) i Vancouver den 29 maj-3 juni.

Läs mer om NAFSAs årliga konferens (Nytt fönster) 

Läs mer om LERUs rektorsmöte och om LERU (Nytt fönster)

Läs mer om Universitas 21:s årliga konferens (Nytt fönster)

Rektorsseminarium Nästa rektorsseminarium den 26 maj i Kungshuset med start klockan 17 kommer att handla om en ny strategisk plan. Huvudtalare är Sven Strömqvist. Du kan anmäla dig redan nu till gerd.hawaleska@rektor.lu.se Mer information om nästa rektorsseminarium kommer inom kort på: http://www.lu.se/rektorsseminarium

Pär Omling, tidigare generaldirektör för Vetenskapsrådet (2001-2010) har återträtt som professor vid Lunds universitet. Han kommer främst att arbeta som rektors rådgivare i strategiska frågor, internationell forskningsfinansiering och frågor om forskningskvalitet. Vi hälsar honom varmt välkommen tillbaka till Lunds universitet!

Lundaloppet var det många som tog sig igenom förra lördagen, 430 anställda vid Lunds universitet, något mer än förra året.

Läs mer om Lundaloppet 

Studentbostäder Har du som anställd funderat på att hyra ut ett rum eller en bostad till en student i höst får du annonsera fritt på Bopoolen, www.bopoolen.nu

Läs mer om behovet av studentbostäder 

Doktorspromotion ser vi fram emot fredagen den 27 maj, då 216 doktorer, 19 hedersdoktorer och 10 jubeldoktorer promoveras under högtidliga former i Domkyrkan.

Läs mer om doktorspromotionen

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Åkesson

Bookmark and Share


Tillbaka

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00