Rektorsbrev 30 mars

2012-03-30
Grattis till LUX som nu byggs för att samla HT under samma tak, U21-möte till Lund den 7-11 maj, danskt och svenskt ministerbesök på MAX IV och ESS, Urank, rektors ledningsråd, Israelbesök,stiftelsefrågan för Lunds universitet och ny grafisk profil är några punkter i detta rektorsbrev.

Foto på Per Eriksson och Ingalill Rahm Hallberg (Foto Kennet Ruona)
Per Eriksson och Ingalill Rahm Hallberg (Foto Kennet Ruona)

Grattis till LUX! Efter flera års planering togs det första spadtaget till ett nytt campus för humanister och teologer, LUX, den 23 mars. Dekan Lynn Åkesson, Hannah-Maria Skoglund, studentkårsordförande och Unni Solbe, regiondirektör på Akademiska hus höll i spaden.

Om- och tillbyggnaden av Zoologen och Zoofysiologen på 7000 kvadratmeter kommer att förändra förutsättningarna för studenter och lärare på HT-området i och med att all verksamhet på de båda fakulteterna samlas under ett och samma tak. När inflyttningen är klar 2014 kommer det att finnas nya moderna studieplatser, café och bibliotek som gynnar fler möten, både mellan studenter och vetenskaper.

Detta är ytterligare ett steg i vår campusutvecklingsplan där moderna och attraktiva studie- och forskningsmiljöer ska bidra till ett universitet i världsklass.

Läs mer om första spadtaget för LUX 

Läs mer om Campusutvecklingsplanen 

U21-möte förbereder vi till den 7-11 maj då universitetsledningar, forskare och studenter från medlemsuniversiteten kommer till Lund för det årliga mötet i nätverket. Ett flertal symposier och seminarier där vi kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter planeras.

Vid detta tillfälle kommer också den första s.k Gilbert Medal att delas ut. I år ges medaljen till Dr Allan Goodman, President och vd för det amerikanska ”Institute of International Education”, IIE. Extra roligt är att medaljen har tagits fram i en designtävling mellan studenter här på Lunds universitet. Vinnare av medaljdesignen och själva medaljen kommer att presenteras framöver.

Vår egen, framlidne Göte Hansson, professor i nationalekonomi, tilldelas en av U21:s utmärkelser, "U21 Award for Internationalisation", för sitt arbete med internationell handel, bland annat i Trapca (the Trade Policy Training Centre in Africa). Vi är mycket glada över att han hedras för det stora internationella engagemang, särskilt i tredje världen, som han hade.

Läs mer om Universitas 21

Lund Science Village håller på att ta form och i förra veckan utsågs ett vinnande arkitektförslag för utformningen av detta spännande område på 160 000 kvm mellan ESS och MAX IV. Det är Lundamark, ett bolag som ägs av Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet som äger marken där vi de kommande åren får se en fantastisk uppbyggnad av en helt ny stadsdel. Här kommer att rymmas universitets- och högskolefilialer, forskningsinstitut, service, matställen, företag, butiker, gym och bostäder. Här finns också idéer för att bygga ett Expo, en utställningshall för allmänheten i alla åldrar där vetenskap och innovation presenteras.

Utställningen av arkitektförslagen finns utställda i Gamla stationshuset, Lunds centralstation till och med den 18 april, helgfri måndag-fredag kl 10-17.

Läs mer om Lund Science Village

Danskt och svenskt ministerbesök på MAX IV och ESS. Den 27 mars besökte utbildningsministrarna på båda sidor av Öresund, Jan Björklund och Morten Østergaard Lund. Även ett tiotal politiker från det danska Folketingets utskott för forskning, innovation och högre utbildning var med under studiebesöket. De fick en guidad tur ute på Brunnshög och introduktionsföreläsningar hölls av bland andra MAX IV:s föreståndare Sine Larsen och ESS föreståndare Colin Carlile. Under besöket samtalade vi med danska forskare om vad ESS och MAX IV kommer att betyda för dansk forskning och det vetenskapliga samarbetet mellan Danmark och Sverige.

Urank Den nya rankingen från Sveriges universitetsranking, Urank, ger Lunds universitet tätpositioner i områdena vård/medicin (tillsammans med KI) och naturvetenskap där SLU ligger etta. Urank redovisar rankingar av utbildningsområdena Humaniora/samhällsvetenskap, Vård/Medicin, Naturvetenskap och Teknik. I totalrankingen, där de fem topplaceringarna innehas av enfakultetsuniversitet, kommer Lunds universitet på 7:e plats.

Läs den senaste Urank (Nytt fönster) 

Rektors ledningsråd hölls den 29 mars då vi pratade om bland annat hur vi ska göra med RQ14 och vilka alternativ som finns för att göra en enklare variant än den stora genomlysningen av forskning som gjordes 2008. Vi diskuterade också riskvärdering för ledningsprocessen, rektorsmottagning, biblioteksstyrelsens uppdrag och Lund University Experience.

Vidare diskuterade vi finansiering av Erasmus Mundus2-studenter. Under 2012 kommer en ny kull Erasmus Mundusstudenter som ska betala avgifter men där det i programmet är fastställt till max 3000 euro. Om regeringen inte kommer med undantagsregler måste frågan hanteras inom universitetet. Preliminära beräkningar visar att vi kan räkna med ytterligare en grupp 2013 och fullt utbyggt 2014 kostar dessa studenter 2 mnkr/år. Per har även tagit upp denna fråga med Riksrevisionen.

Efter en diskussion kom vi fram till att göra en formell och offentlig framställan till regeringen och Riksrevisionen om att få frågan löst eftersom EU:s och svenska regeringens regelverk kolliderar samt föreslå lösningen att regeringen bistår med de medel som saknas enligt redovisning och faktura som vi bifogar till regeringen.

Israelbesök och besöket i Israel En delegation från Ben Gurion-universitetet i Israel besökte HT och S-fakulteterna, samt Mellanösterncentrum den 27-28 mars. Under besöket diskuterades bland annat möjligheter till e-lärande och samarbeten kring undervisning i hebreiska och jiddisch. För hebreiska diskuteras också samarbete med Uppsala universitet. Inom ramen för USI-nätverket (universitet och svenska institut i Medelhavsregionen i samverkan för internationalisering) diskuterades en masterkurs på temat migration. Kursen planeras i samarbete med Ben Gurion, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet, samt svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Tidigare har  Per varit i Jerusalem och besökte Ben Gurion och Sveriges teologiska institut som återinvigdes efter ombyggnaden. Professor Fredrik Lindström var där och naturligtvis också professor Jesper Svartvik som är placerad där en stor del av året.

Stiftelsefrågan för Lunds universitet. Vi har ännu inte fått någon ny information i stiftelsefrågan där departementet har vänt sig till bland annat Lunds universitet och frågat om vi är intresserade av att övergå från dagens myndighetsform till att bli högskolestiftelse. Vi väntar fortfarande på beredningsunderlaget som blivit ytterligare fördröjt.

Ny grafisk profil för Lunds universitet har rektor nu klubbat igenom. Att konsekvent kommunicera vår visuella identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet. Det i sin tur har en positiv inverkan på vår trovärdighet och på det goda rykte som Lunds universitet är förknippat med. Den grafiska profilen har tagits fram för att signalera Lunds universitet som ett dynamiskt lärosäte med rötterna i de klassiska universitetsidealen. Profilen med tillhörande manual kommer nu att spridas och implementeras i organisationen.

Läs mer om den grafiska profilen och manual

Bostad först – vad hände sedan? är rubriken för den konferens som pågår idag den 30 mars här i Lund och Universitetshuset. Över 300 deltagare från hela landet kommer och resultaten från försöken i Helsingborg och Stockholm redovisas. För cirka 80 procent av de hemlösa som fick egen lägenhet har det fungerat väl och efter 1 år har de kvar sitt boende. Detta är ett mycket bra resultat.

Till sist en stor nyhet i antågande: Vi kommer att gå ut med en stor nyhet på söndag, 1 april, efter omfattande förhandlingar med annat lärosäte. Håll koll på vår hemsida på söndag alltså!

Nu ligger snart påsken framför oss och vi önskar alla en glad påsk!

Per Eriksson och Ingalill Rahm Hallberg

Bookmark and Share


Tillbaka

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00