Rektorsbrev 16 april

2012-04-16
Styrelsemötet den 20 april om universitetets många utmaningar, Margot Wallströms introduktion, Eva Wiberg, Universitetskollegiets val av prorektor, medarbetarenkäten, nytt arbetstidsavtal, rektorsmottagning och palliativt kompetenscentrum är några punkter i detta rektorsbrev.

Rektor Per Eriksson och prorektor Ingalill Rahm Hallberg
Rektor Per Eriksson och prorektor Ingalill Rahm Hallberg

Styrelsemötet den 20 april innehåller bland annat en diskussion om universitetets många utmaningar som i flera fall kan bli rätt svåra att lösa. Vi har dock en stark position idag med en rad goda resultat, inte minst har utvecklingen under de senaste tre åren varit enastående god.

Några nyckeltal i urval där år 2011 jämförs med år 2008:

• Ca 3000 (2994) fler helårsstudenter, 28 000 (28 181) år 2011 (47 000 individer)

• Ca 1000 (1057) fler helårsmedarbetare, 6300 (6288) år 2011 (6 800 anställda)

• Ca 1000 (963) Mkr i ökade intäkter, 6757 Mkr år 2011 (ca 200 Mkr i transfereringar)

• Ca 1300 (1269) Mkr i ökad verksamhet, 6766 Mkr år 2011 (ca 200 Mkr i transfereringar)

• Ca 800 (827) Mkr i ökat myndighetskapital, 1678 Mkr år 2011

• Ca 1000 (962) Mkr i ökade oförbrukade bidrag, 2714 Mkr år 2011

Läs gärna mer om utmaningarna för Lunds universitet i PM:et ”Viktiga utmaningar för Lunds universitet”.

Viktiga utmaningar för Lunds universitet (PDF, Nytt fönster)

Eva Wiberg blev Universitetskollegiets val av ny prorektor och beslut om ny prorektor efter Ingalill väntas nu på styrelsemötet.

Margot Wallströms introduktion. Margot Wallström tar nu över ordförandeklubban i Lunds universitets styrelse. Det ska bli mycket inspirerande att samarbeta med henne. Hennes introduktion blir den 19 april och den 23-25 april då hon kommer att delta i möten runt om på universitetet och bekanta sig med verksamheten och med oss. Vi önskar Margot varmt välkommen och passar också på att säga stort tack till avgående styrelseordförande Allan Larsson.

Margot Wallström kommer också att medverka då Raoul Wallenberg-institutet högtidlighåller 100 års-minnet av diplomatens födelse den 24-25 april. Till det arrangemanget kommer också Kofi Annan, Navi Pillay och Thomas Hammarberg m.fl namnkunniga inom mänskliga rättigheter.

Enkäten om arbetssituationen är stängd och svarsfrekvensen ligger på drygt 50 procent. Vi håller just nu på med att analysera resultaten och de kommer att presenteras etappvis. Först ut i maj månad presenterar vi resultaten för fakulteterna, förvaltningen och de särskilda verksamheterna, därefter presenteras resultaten för hela universitetet och så småningom kommer vi också att kunna presentera resultat på institutionsnivå. Tack alla som tagit sig tid att svara eftersom resultatet kommer att påverka vår utformning av personalpolitiken vid LU!

Läs mer om enkäten 

Nytt arbetstidsavtal för lärare har undertecknats. Arbetstidsavtalet innehåller en del nyheter, bland annat om årsarbetstidens förläggning, övertid, närvaro på arbetsplatsen etc. Under våren och hösten kommer ett antal seminarier att anordnas för att stärka implementeringen.

Palliativt kompetenscentrum Under våren har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till ett palliativt kompetenscentrum - ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet under prorektor Ingalill Rahm Hallbergs ledning. Planerna är att centrat kan starta under hösten med hjälp av en donation från Crafoordska stiftelsen på 7,5 miljoner. Vi är varmt tacksamma för Crafoordska stiftelsens initiativ!

Rektorsmottagning hölls i torsdags, 12 april, för att hedra förtjänstfulla insatser och utmärkelser inom universitetet sedan slutet av 2011. Stort tack till alla som bidrar till Lunds universitets världsklass. Det är en högtidsstund att få ta del av vad ni gjort och se den bredd och styrka som Lunds universitet har.

Läs mer om vem som deltog i rektorsmottagningen 

Lund i Landskrona har blivit verklighet i och med att Lund University Internet Institute, LUii, kommer att placera sin ledning och centrala stab i Citadellet, Landskrona. Institutet består av tio forskarplatser och konferensmöjligheter. Institutet ska fungera som en plattform för kunskapsutbyte och forskning om internet i samhällsutvecklingen och ska skapa en gemensam mötesplats för experter inom olika områden. Tanken är också att förena akademisk kompetens med pågående projekt knutna till näringslivet. Forskningschef är rättssociolog Stefan Larsson.

Läs mer om LUii i Landskrona (nytt fönster)

Forskarparken Valhall Science Village i Ängelholm börjar ta form och i förra veckan hölls det första av en rad möten med näringslivet. Det är ett samarbete mellan Lunds universitet, Peab, Region Skåne, Sparbanken Öresund, Ängelholms kommun och Helsingborg Business Region.

I forskarparken planeras för en bygginkubator med inriktning mot byggteknik såsom energi, miljö, logistik, material, belysning, arkitektur och design. Valhall Science Village ska till största del vara näringslivs- och branschdriven. En riskkapitalfond kommer knytas till forskarparken som ska drivas av branschens intressenter som en ideell förening.

Forskarbyn är en del av Valhall Park som i sin tur är en del av ett samhällsutvecklingsprojekt i Ängelholm. I Valhall Park ska boende, arbete, fritid, handel och kommunikation samlas.

För Lunds universitet är triple helix-samarbete högt prioriterat. Valhall Science Village är ett spännande projekt som ligger helt i linje med att vi vill skapa samarbeten i hela Skåne, även norr om Helsingborg. Vi vill därför aktivt delta i uppbyggnaden av detta nya område. I Ängelholm har vi dessutom sedan länge varit engagerade i Järnvägsskolan.

Läs mer om Valhall Park och forskarbyn (nytt fönster)

Möten i Stockholm har Per haft och träffat politiker och myndigheter. De har genomgående handlat om att bädda för att Lunds universitet får ett gott utfall i den kommande Forsknings- och innovationspropositionen.

Myndighetsdialog med departementet åker Per till på torsdag för att bland annat prata om utbyggnaden av läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. Mycket annat står också på agendan såsom höstens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Samarbete Sverige-Danmark Vi har haft problem med utbildningssamarbeten med Danmark efter att de införde studieavgifter för enstaka kurser och delar av utbildningar enligt ett komplicerat system. På grund av detta kommer vi t.ex att driva hela meteorologutbildningen vid Lunds universitet från hösten. Men vårt samarbete över sundet är långt ifrån hotat. På forskningssidan samarbetar vi mer än någonsin och man får heller inte glömma att ESS är ett svensk-danskt projekt.

I Sydsvenskans Aktuella frågor den 12 april hade Per och Bengt Streijffert en gemensam debattartikel om samarbetet mellan Danmark och Sverige. Med anledning av studieavgifterna kommer Per också att i morgon den 17 april ha ett möte med Uffe Toudal Pedersen, departementschef för forskning, innovation och högre utbildning i Danmark. Vi hoppas på en lösning utifrån uppriktiga samtal.

Läs debattartikeln om Öresundssamarbetet i Sydsvenskan (Nytt fönster)

Lundamark, området mellan MAX IV och ESS, som vi äger gemensamt med Region Skåne och Lunds kommun har haft ägarmöte och visat upp de förslag som finns för att utveckla området. Detta är en spännande och mycket viktig uppgift inför en nära förestående framtid där det är dags för en rad ställningstagande i planeringsarbetet.

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Ingalill Rahm Hallberg

Bookmark and Share


Tillbaka

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00