Lunds universitet

Kandidatprogram

Det finns totalt 15 olika ingångar till det naturvetenskapliga kandidatprogrammet. Du väljer ingång beroende på vilket huvudområde du vill fördjupa dig i. 

Utbildningen inleds med ett basblock som omfattar cirka två års studier inom ditt huvudområde, samt kompletterande studier inom några av de övriga områdena. I din kandidatexamen kan det även ingå kurser i helt andra ämnen som juridik, ekonomi eller språk. 

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och självstudier. På många kurser ingår också projekt, laborationer, exkursioner och fältarbete. Grundstudierna avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Efter kandidatexamen är du väl förberedd för att starta en yrkeskarriär eller fördjupa dina kunskaper på avancerad nivå.

Om du inte läst naturvetenskaplig linje på gymnasiet kan du starta dina studier genom vår "alternativa ingång".

Läs mer om alternativ ingång

Ingångar till kandidatprogrammet

Astronomi och astrofysik

Biologi

Fysik

Geologi

Kemi

Kemi/Fysik

Kemi/Molekylärbiologi

Matematik

Meteorologi och biogeofysik

Miljö- och hälsoskydd

Miljövetenskap

Molekylärbiologi

Naturgeografi och ekosystemanalys

Naturvetenskap med fotoner och neutroner

Teoretisk fysik
Uppdaterad:2013-02-07


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00