Biologi vid Lunds universitet excellent i CHE Excellence Ranking 2010

2010-10-27

Det innebär att vi erbjuder utomordentligt forskningsstarka och internationella program för masterstudenter och doktorander!

Rankningen gjordes utifrån åtta kriterier: antal publikationer, antal citeringar, studenters och medarbetares mobilitetet, nobelpris, ERC grants och förekommande av Erasmus Mundus-masterprogram eller Marie Curie-projekt.

I Centrum för Högskoleutvecklings (CHE) rankning får utbildningarna inte positioner utan istället stjärnor om de är speciellt bra utifrån ovanstående kriterier. Excellensrankningen möjliggör också för blivande studenter att jämföra olika lärosäten och program.

Se alla resultat i rankningen

Läs mer om rankningen på Lunds universitets centrala sidor


Tillbaka

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00