Marie Dacke invald i Sveriges unga akademi

2011-05-31

Marie Dacke har utsetts till en av 22 ledamöter i Sveriges unga akademi. Antalet ledamöter kommer att utökas till totalt 40 stycken som sitter i fem år.

Sveriges unga akademi har startat på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, och är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för de bästa unga forskarna inom alla discipliner i Sverige. Genom att samla ett urval av unga forskare med högsta vetenskaplig excellens vill akademien skapa mer dynamik i svensk forskning.

Sveriges unga akademi


Tillbaka

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00