Arkivet - Hur har vi arbetat med hållbar utveckling?

Ett viktigt arbetssätt har varit genom dialogprocessen enligt policyn 2006-2008.

Läs mer om dialogprocessen under 2006-2008 

En inspirationsgrupp tillsattes att driva dialogprocessen under 2007-2008.

En kort avstämning av arbetet med dialogprocessen ges i uppföljningsrapporten för miljö- och hållbarhetsarbetet under 2006-2009, som också utgjorde bakgrund till beslut om ny policy för 2010-2011.

Rapport - Uppföljning Miljö- och hållbarhetsarbete 2006-2009 (PDF 198 kB - Nytt fönster) 

En uppföljning av universitetets miljö- och hållbarhetsarbete 2006-2007:

Uppföljning av Mål och strategi för Lunds universitets miljö- och hållbarhetsarbete 2008-01-21 (PDF 163 kB - Nytt fönster) 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Nilsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Kontaktinformation

Claes Nilén
avdelningschef, miljöchef
Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
046-2224159

E-post:
claes.nilen@bygg.lu.se

Maria Nilsson
Miljösamordnare
Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
+46462227082

E-post:
maria.nilsson@bygg.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00