Lunds universitet

Tillgodoräknande

Det är viktigt att du diskuterar dina utlandsstudier med din koordinator/ studievägledare innan du reser. De ska godkänna din studieplan.

Beslut om tillgodoräknande fattas av din heminstitution vid hemkomsten. Observera att det antal credits som vid värduniversitetet räknas som fulltidsstudier under en termin inte alltid motsvarar 30 högskolepoäng i Sverige. Vid värdering av omfattningen av tidigare studier, utgår institutionerna vid Lunds universitet generellt från hur många credit en bachelor omfattar enl. värdlandets credit system. Dessa credits divideras med antalet år för att få fram omräkningsnyckeln för hur många lokala credits som motsvarar ett studieår i Sverige. Se under detaljinformation till resp. utbytesuniversitet.

Det viktigt att du får dina studier tillgodoräknade så fort som möjligt. Tänk på att ta med dig hem så mycket information som möjligt om de kurser du läst utomlands. Kursplan över kurser som du tagit vid värduniversitetet underlättar arbetet för institutionen vid tillgodoräknandet. Observera att det är viktigt att du under utlandsvistelsen rådgör med din institution om du gör några avvikelser från den ursprungliga studieplanen för att undvika problem med tillgodoräknandet av poäng då du kommer hem.


Uppdaterad:2013-02-06


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00