Lunds universitet

Forskarutbildning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs grundläggande behörighet, det vill säga en examen på avancerad nivå eller kurser omfattande minst 240 hp (varav minst 60 hp på avancerad nivå), eller att man på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.
 
Utbildningen omfattar totalt 240 hp, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Cirka ett år av utbildningen ägnas åt kurser och seminarier och cirka tre år åt forskning. I samband med antagningen upprättas en individuell studieplan.
 
Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. De flesta doktorander har någon form av sidoanställning på institutionen och ofta ingår det i den tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen.
 
Forskarutbildningen avslutas genom framläggandet av en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen, som är resultatet av forskarutbildningen. Avhandlingen består vanligtvis av en introduktion till forskningsområdet samt de artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Varje år promoveras nyutexaminerade doktorer vid en särskild högtid, doktorspromotionen, i Lunds domkyrka. Doktorsexamen är den högsta examensgraden som finns i Sverige.
 
Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand är du en betydelsefull del av forskningen vid Lunds universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultetens handbok
Högskoleverkets handbok

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare
Kansli N

Tel:
+46462227182

E-post:
tobias.nilsson@science.lu.se


Uppdaterad:2014-03-26


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00