Lunds universitet

Svensk och internationell klimatpolitik

 

Hållbar utveckling

Lennart Olsson (vägen till ett hållbart samhälle i u-länder och i-länder)
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12
Lennart.Olsson@lucsus.lu.se
Egen hemsida

Internationell klimatpolitik

Johannes Stripple (kolmarknaden, handel med utsläppsrätter)

Forskare, Statsvetenskapliga institutionen

Tel: 046-222 04 88, 0708-19 71 29
Johannes.Stripple@svet.lu.se

Egen hemsida
Karin Bäckstrand (koldioxidlagring)

Universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 47 63, 0705-65 96 97
Karin.Backstrand@svet.lu.se

Egen hemsida

Svensk och europeisk klimatpolitik

Åsa Knaggård (svensk klimatpolitik)

Forskare, Statsvetenskapliga institutionen

Tel: 046-222 01 64
Asa.Knaggard@svet.lu.se

Egen hemsida
Roger Hildingsson (svensk och europeisk klimatpolitik)

Doktorand, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 47 62, 0705-33 15 71
Roger.Hildingsson@svet.lu.se
Egen hemsida

IPCC

Lennart Olsson
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12
Lennart.Olsson@lucsus.lu.se
Egen hemsida
Luis Mundaca
Biträdande universitetslektor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57
Luis.Mundaca@iiiee.lu.se

Markku Rummukainen

Professor, Centrum för Miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 9684, 0708-18 68 89
Markku.Rummukainen@cec.lu.se

Konsumtion och klimat

Anna-Lisa Lindén (konsumtion, styrmedel och klimatpåverkan)

Professor, Sociologiska institutionen
Tel: 046-222 88 34
Anna-Lisa.Linden@soc.lu.se

Egen hemsida

Människors attityder i klimatfrågan

Maria Johansson
Universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Tel: 046-222 71 69
Maria.Johansson@arkitektur.lth.se

Klimaträttvisa

Alf Hornborg (klimatförändringar ur ett globalt fördelningsperspektiv)
Professor, Humanekologiska avdelningen
Tel: 046-222 31 13
Alf.Hornborg@hek.lu.se

Klimatflyktingar

Gregor Noll

Professor, Juridiska institutionen
Tel: 046-222 12 41
Gregor.Noll@jur.lu.se

 
Uppdaterad:2013-04-22


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00