Lunds universitet

Utsläppsminskningar och samhällsanpassning


Omställning till ett hållbart energisystem

Lars J Nilsson
Professor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 46 83
Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se

Lena Neij

Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 68, 0734-36 88 52
Lena.Neij@iiiee.lu.se

Luis Mundaca
Biträdande universitetslektor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57
Luis.Mundaca@iiiee.lu.se

Förnybar energi

Lovisa Björnsson (utveckling och förbättring av biogasproduktion)

Forskarassistent, Bioteknik
Tel: 046-222 83 24
Lovisa.Bjornsson@biotek.lu.se

Pål Börjesson (bioenergi)

Universitetslektor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 86 42
Pal.Borjesson@miljo.lth.se

Guido Zacchi (etanol, utveckling av processer för produktion av etanol från biomassa)
Professor, Institutionen för kemiteknik
Tel: 046-222 82 97, 0705-27 82 97
Guido.Zacchi@chemeng.lth.se

Villy Sundström (solenergi)
Professor, Kemisk fysik
Tel: 046-222 46 90
Villy.Sundstrom@chemphys.lu.se

Energieffektivisering

Marcus Aldén (energieffektiva förbränningsmotorer)
Professor, Förbränningsfysik
Tel: 046-222 76 57, 0708-10 76 57
Marcus.Alden@forbrf.lth.se

Patric Jannasch (bränsleceller)
Professor, Polymer- och materialkemi
Tel: 046-222 98 60
Patric.Jannasch@polymat.lth.se

Egen hemsida
Bengt Johansson (energieffektiva förbränningsmotorer)
Professor, Förbränningsmotorer
Tel: 046-222 85 23, 0703-32 85 23, 046-13 63 38
Bengt.Johansson@energy.lth.se


Historiska utsläpp

Astrid Kander (det historiska förhållandet mellan energi, koldioxid och tillväxt i Sverige och Europa)

Professor, Ekonomisk-historiska institutionen

Tel: 046-222 04 76
Astrid.Kander@ekh.lu.se


Hybridbilar

Mats Alaküla
Professor, Institutionen för industriell elektroteknik och automation
Tel: 046-222 92 84, 
0705-58 92 84
Mats.Alakula@iea.lth.se

Hållbart byggande

Maria Wall (energieffektiva byggnader och passivhus)

Universitetslektor, Energi och byggnadsdesign
Tel: 046-222 96 62
Maria.Wall@ebd.lth.se


Lagring av koldioxid

Mohsen Assadi (teknik för koldioxidlagring)
Professor, Kraftverksteknik
Tel: 046-222 48 62
Mohsen.Assadi@energy.lth.se

 

 
Uppdaterad:2013-03-25


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00