Lunds universitet

Klimatförändringens effekter

 

Hela landskap och havsmiljöer

Svante Björck (klimatförändringens effekter på hela landskap och havsmiljöer)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 82
Svante.Bjorck@geol.lu.se
Egen hemsida
Daniel Conley (klimateffekter på tillståndet i Östersjön)

Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 04 49
Daniel.Conley@geol.lu.se

Sjöar och vattendrag

Lars-Anders Hansson (klimatets effekter på vattenkvalité samt djur och växter i svenska sjöar)
Professor, Limnologi
Tel: 046-222 4169
Lars-Anders.Hansson@limnol.lu.se

Kuster
Hans Hanson (klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
Tel: 046-222 8987
Hans.Hanson@tvrl.lth.se
Egen hemsida

Fjällekosystem

Torben Christensen (klimatets påverkan på fjällekosystem och Arktis)

Professor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 37 43, 0709-56 37 43
Torben.Christensen@nateko.lu.se


Övriga ekosystem
Ben Smith (klimatförändringarnas effekter i norra Europa)

Universitetslektor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 43 54
Benjamin.Smith@nateko.lu.se

Henrik Smith (klimatets effekter på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet)

Professor, Zooekologi, Föreståndare Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 93 79, 0709-78 20 56
Henrik.Smith@zooekol.lu.se


Martin Sykes (klimateffekter på skog och andra ekosystem)
Professor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 92 98, 0707-41 22 13
Martin.Sykes@nateko.lu.se
 

 

 

 
Uppdaterad:2013-03-25


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00