Lunds universitet

 

Klimatet och klimatförändringen

 

Klimatmodellering

Markku Rummukainen
Professor, Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 96 84
Markku.Rummukainen@cec.lu.se


Luftburna partiklars klimatpåverkan

Erik Swietlicki (atmosfäriska aerosoler, d v s luftburna partiklar i utomhusmiljöer, och hur de påverkar klimatet)
Professor, Kärnfysik
Tel: 046-222 96 80, 0709-92 45 12
Erik.Swietlicki@nuclear.lu.se


Skogen och klimatet

Anders Lindroth (kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans)
Professor, Naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-222 04 74, 0705-73 86 33
Anders.Lindroth@nateko.lu.se

Hydrologiska processer
Cintia Bertacchi Uvo (hur klimatet påverkar hydrologiska processer)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
Tel: 046-222 0435
Cintia.Uvo@tvrl.lth.se
Egen hemsida


Klimatet genom tiderna

Svante Björck (geologiska perspektiv på den globala uppvärmningen; klimatets variationer under förhistorisk tid)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 82
Svante.Bjorck@geol.lu.se

Egen hemsida

Mikael Calner (paleoklimat, där det handlar om riktigt långa tidsskalor, d v s 10-100-tals miljoner år)
Professor, Berggrundsgeologi
Tel: 046-222 14 24
Mikael.Calner@geol.lu.se

Dan Hammarlund (naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 79 85, 0730-62 85 67
Dan.Hammarlund@geol.lu.se
Egen hemsida

Raimund Muscheler (kopplingar mellan solaktivitet och klimat, isborrkärnor som klimatarkiv)
Forskare, Kvartärgeologi
Tel:046-222 0454
Raimund.Muscheler@geol.lu.se

Mats Rundgren (klimatvariationer under jordens yngsta historia, framförallt den senaste istiden och tiden därefter)
Universitetslektor Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 56
Mats.Rundgren@geol.lu.se
Egen hemsida

Birger Schmitz (paleoklimat, där det handlar om riktigt långa tidsskalor, d v s 10-100-tals miljoner år)
Professor, Berggrundsgeologi
Tel: 046-222 82 65
Birger.Schmitz@geol.lu.se

 

 

   

 
Uppdaterad:2013-03-25


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00