Lunds universitet

Fristående kurser

De flesta kurser inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet kan också sökas som fristående kurs. Vissa kurser har dock begränsat antal platser. Är du osäker på om du är behörig till en kurs så rådfråga studievägledaren vid institutionen.

Fristående kurser på grund och avancerad nivå

Astronomi, Astrofysik
Bioinformatik
Biologi, Molekylärbiologi
Fysik, Teoretisk fysik
Geologi
Geovetenskap
Naturgeografi och ekosystemanalys, GIS - geografiska informationssystem
Kemi
Matematik, Numerisk analys
Matematisk statistik
Miljövetenskap, Miljö- och hälsoskydd
Synkrotronljusbaserad vetenskap
Uppdaterad:2014-02-06


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00