"Det är en kick!" – nytt nummer av Musikhögskolan LIVE

2012-11-23

I sjätte numret av Musikhögskolan LIVE möter vi Paulo de Olivera och Pernilla Grahn, musiklärare, som berättar om hur det är att arbeta som musiklärare idag.

Björn Lundquist har träffat Cecilia Kjelldén, lektor i blockflöjt och kammarmusik vid Musikhögskolan och cembalisten och läraren Anders Danman, för att prata barockmusik, träslag och strängar.

Snart är det ansökningstider. Här finner du en första hjälp med både inspiration och fakta om de utbildningar som Musikhögskolan i Malmö har att erbjuda.

Trevlig läsning!

Musikhögskolan LIVE


Tillbaka

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50