Lunds universitet

Bokförsäljning

Intresset för vad Danmark har att erbjuda i form av kultur och arbetsmarknad har från svenskt håll förmodligen inte varit så stort någon gång det senaste halvseklet som nu. Ändå lyser litteraturen om det danska samt hur detta förhåller sig till det skånska och det svenska, nästan helt med sin frånvaro i våra bokhandlar. Varför det finns en sådan skevhet mellan utbudet och efterfrågan på just denna punkt är svårt att förstå, men med detta bokprojekt ämnar vi förändra situationen. Genom att aktivt uppsöka bokhandlare och museer för att sälja in Centrum för Danmarksstudiers böcker ger vi även människor utanför akademin möjligheten att förstå Danmark bortom stereotyper och stereotyper och tidningsrubriker.

Därför erbjuder vi bokhandlare och museer rabatterade böcker. Men vi vill även främja samtalet om Danmark i Sverige och vi erbjuder därför även temakvällar där forskare knutna till Centrum för Danmarksstudier kan komma ut och föreläsa och diskutera med intresserade människor.

Folder med böcker från Danmarksstudier (pdf, 651 kb)

Information om Danmarksstudiers bokförsäljningskampanj (pdf, 147 kb)

Nyhetsblad om bok om Karen Blixen (pdf, 1,1 MB)

Nyhetsblad om bok med dikter av Gustaf Munch-Petersen (pdf, 270 kb)

Nyhetsblad om bok Locus Celebris, Dalby kyrka, kloster och gård (pdf 791 kb)Kontaktinformation

Tel:
+46462221681

E-post:
magnus.gudmundsson@fs.lu.se


Uppdaterad:2013-09-10


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00