Lunds universitet

Medicinsk strålningsfysik, Lund

Naturvetenskaplig och medicinsk fakultet

Vårt ämne är tillämpat och ett tvärvetenskapligt fördjupningsämne inom fysikområdet, som syftar till att ge samhället kunskaper om:

Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på Strålningsfysik vid Skånes Universitetssjukhus inom strålbehandling, nukleärmedicin, röntgen och strålskydd, samt cyklotronenheten för produktion av PET radiofarmaka), samt på MR- avdelningen vid Bild och Funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC (verksamhet MR-fysik). Sjukhusfysikerutbildning 300 hp är ett 5-årigt naturvetenskapligt yrkesprogram som leder till ett yrke som legitimerad sjukhusfysiker.

Nyheter

EANM Conference 2014, Göteborg: Pre-Congress Course: Monte Carlo Method in Nuclear Medicine and Molecular Imaging: Theory and Practice Saturday, October 18, 2014

Avdelningen tillhör både Naturvetenskapliga fakulteten  och Medicinska fakulteten . För den senare är vi en avdelning inom Institutionen för Kliniska vetenskaper (IKVL)  , sektionen V  .
Uppdaterad:2014-04-01


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00