Lunds universitet

Dialogprocess (2007-2008)

Arbetet med att stärka Lunds universitetets arbete för hållbar utveckling i forskning och utbildning samordnades till stor del genom dialogprocessen och en utsedd inspirationsgrupp.

Läs avstämningsrapporten för gruppens arbete under 2007 (PDF 56kB, Nytt fönster)


Dialogprocessen syftade till att:

Inspirationsgrupp

Inspirationsgrupp för att driva processen vidare utsågs av rektor. Varje fakultet utsåg också kontaktpersoner för att samordna arbetet på fakulteterna.

Deltagare i Inspirationsgrupp/kontaktpersoner (PDF 47 kB - Nytt fönster)

Inspirationsgruppens uppdrag var att driva dialogprocessen genom att:


Lärande för hållbar utveckling

I enlighet med vår policy (nuvarande såväl som 2006-2008) skall studenterna få insikt och kunskaper om ämnesrelevanta aspekter beträffande hållbar utveckling.

Arbetet för detta bedrivs enligt de skiftande förutsättningarna för varje fakultet. Kontaktpersoner för att driva utvecklingen utsågs av fakultetsledningarna.

Vad innebär ämnesrelevanta aspekter för hållbar utveckling för varje student?

I idédokumentet nedan finns sammanfattat förutsättningarna för arbetet och inspirationsgruppens förslag på grundläggande principer för innebörden av hållbar utveckling i utbildningen för varje student. Tryckta foldrar kan beställas av LU Byggnad.

Idédokument från inspirationsgruppen (PDF 314 kB - Nytt fönster)

Hösten 2007 genomfördes universitetsgemensamma workshops med syfte att inspirera intresserade lärare till vidare arbete.

Inbjudan workshops (PDF 20 kB - Nytt fönster)

Under våren 2008 skulle motsvarande arbete drivas fakultetsvis för att förankra arbetet i lärarkollegiet.

Minnesanteckningar möte 10 jan 2008 (PDF 50 kB - Nytt fönster) 
Uppdaterad:2010-08-26


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00