Interna nyheter från Lunds universitet http://www.lu.se Interna nyheter från Lunds universitet Ny kurs för undervisning på forskarnivå http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=7007 CED anordnar nu en ny seminarieserie om forskarutbildningen som specifikt riktar sig till lärare och handledare på forskarnivå. Seminarierna ges fristående från varandra och är öppna för alla med intresse oavsett lärosäte. Fri, 08 Jul 2011 13:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=7007 Ny rapport om benchmarking och e-lärande http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=6765 Rapporten behandlar tre internationella benchmarkingprojekt kring e-lärande som Lunds universitet har deltagit i under perioden 2008-2010 men diskuterar också aktuell diskurs och debatt rörande e-lärande. Fri, 06 May 2011 13:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=6765 DOAJ - nytt gränssnitt och uppnådd milstolpe http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=6572 Vi är glada över att kunna meddela att DOAJ (www.doaj.org) idag lanserar ett nytt gränssnitt samt att vi har nått en ny milstolpe. I skrivande stund finns över 6300 titlar, från 110 länder och på 50 språk listade i DOAJ. Mer än 2500 av tidskrifterna har laddat upp metadata på artikelnivå vilket resulterar i att vi kan tillhandahålla mer än 500 000 sökbara artiklar från DOAJ. Såväl genom ett ökat antal besökare av tjänsten som genom ökad aktivitet på våra servrar kan vi se att användningen av DOAJ stadigt växer. Vi vill i samband med lanseringen av det nya gränssnittet passa på att tacka våra sponsorer och medlemmar med vilkas ekonomiska stöd vi har lyckats inkludera fler titlar under 2010 än under något tidigare år under projektets historia. Anna-Lena Johansson, DOAJ-teamets koordinator Mon, 04 Apr 2011 15:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=6572 VR avför ansökningar om ekonomisk redovisning saknas http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=6403 Vetenskapsrådet har skickat följande meddelande: Thu, 24 Feb 2011 13:50:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=6403 Välkommen till posterutställning om "Child Rights, Classroom and School Management" http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5599 Välkommen till en enkel posterutställning i universitetshusets Atrium den 21 september klockan 12.30 - 13.30. Posterutställningen ingår i det Sida-finansierade utbildningsprogrammet Child Rights, Classroom and School Management som Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning har genomfört i sex år med mer än 300 deltagare från 26 utvecklingsländer. Varje land presenterar här med eget material sitt hemland, skolväsende, vad som görs för barns rättigheter i dagsläget mm. Kursdeltagare, lärare och organisatören Lund University Commissioned Education kommer att finnas på plats och svarar gärna på frågor. Vi bjuder på cider och tilltugg. KONTAKT Per Wickenberg, Per.Wickenberg@soclaw.lu.se Agneta W. Flinck, Agneta.Flinck@pedagog.lu.se Bodil Rasmusson, Bodil.Rasmusson@soch.lu.se Ulf Leo, Ulf.Leo@soclaw.lu.se Lena Andersson, Lena.Andersson@mah.se Emma Alfredsson, emma.alfredsson@education.lu.se Fri, 17 Sep 2010 11:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5599 Tredje utlysningen av nordiska masterprogram http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5336 De nordiska länderna är idag starka på många områden men länderna är relativt små och detta ställer ofta krav på att samarbeta. På bakgrund av detta har Nordiska Ministerrådet tagit initiativ till gemensamma nordiska masterprogram för att på detta sätt stärka Nordens position som utbildningsregion. För att stimulera till detta har det anslagits medel till att utveckla upp till sex olika mastersprogram om vardera upp till 1 000 000 DKK. [pdf] Läs mer om utlysningen (PDF, nytt fönster) Wed, 30 Jun 2010 14:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5336 Kemins år 2011 http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5324 Nästa år infaller det av FN utsedda internationella Kemiåret. Som huvudsamordnare för projektet i Sverige står en grupp bestående av medlemmar från Svenska Nationalkommittén för kemi, Svenska Kemistsamfundet, Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) samt Plast- & Kemiföretagen (P&K). Syftet med året är att få upp allmänhetens ögon för kemi. Kemiska institutionen genom Arbetsgruppen för 3:e uppgiften har tagit på sig samordningsansvaret för aktiviteter under 2011 i södra Sverige. Vårt upplägg är att samla alla intresserade (allmänhet, akademi, företag, skolor, organisationer, etc.) i projektgrupper utifrån de månadsteman som finns för året, se: http://www.kemi2011.se/content/teman-och-idéer, och sedan låta grupperna planera och genomföra två aktiviteter vardera under ”sin” månad. Dessa kan vara allt från vinprovning på stan och kreativa verkstäder till regelrätta populärvetenskapliga föredrag och studiebesök. Endast fantasin sätter gränser men tänk på att vi ska vända oss främst till allmänhet och ej till de redan insatta. Vi arbetar nu för att få ihop projektgrupper och vill därför uppmana er att anmäla intresse för att delta. Gå in via länken nedan och kryssa era intresseområden: http://doodle.com/5yhe8vd3qg2pimgz. När vi fått ihop ett antal personer i varje grupp, ordnar vi träffar så att man kan börja arbeta tillsammans. Man väljer självklart hur mycket eller lite man vill göra. Minsta lilla insats är värdefull! Mer information hittar du på vår projektblogg: http://kemi2011.wordpress.com, på den internationella sajten, International Year of Chemistry 2011: http://www.chemistry2011.org samt på den svenska sajten för Kemins år: http://www.kemi2011.se. Katarina d’Aubigné, informatör på KILU och Ulf Ellervik, professor Organisk kemi Tue, 29 Jun 2010 10:25:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5324 Vinnova och LU bjuder in till informationsmöte om de europeiska FoU-programmen 10/6 http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5154 Under sommaren öppnar utlysningar inom alla tematiska områden inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Ramprogrammet är nu inne på sitt fjärde år men största delen av den totala budgeten, omkring 400 miljarder kronor finns kvar att fördela fram till 2013. Vid tio tillfällen under maj och juni besöker VINNOVA olika orter runt om i Sverige för att informera om hur du går tillväga för att ta del av EU:s forskingsfinansiering. VINNOVA och Lunds universitet välkomnar dig till en informationsdag om de möjligheter till forskningsfinansiering som finns inom de europeiska FoU-programmen. På informationsdagen får du veta mer om FP7 och People, Europeiska Forskningsrådet (ERC), EUREKA och Eurostars samt tips och råd av lokala forskare som medverkat i EU-projekt. [pil] Program och anmälan Wed, 26 May 2010 11:15:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5154