Interna nyheter från Lunds universitet http://www.lu.se Interna nyheter från Lunds universitet Läs om nya Ekonomiwebben och mer i Pengaktuellt 311 http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=10059 I det nya numret av Pengaktuellt kan du läsa om Ekonomiwebben som nu lanseras. Välkommen in på besök! I Pengaktuellt 311 kan du även läsa om följande: - Alla fakturor i Lupin ska vara hanterade senast 13 januari 2015 - ny rapport framtagen - Uppföljning och analys av oförbrukade bidrag - Att rätta diarienummer i Orfi utan att boka om - Nya momsregler vid försäljning av elektroniska tjänster - Skatteverket tar över importmoms från Tullverket Thu, 11 Dec 2014 10:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=10059 Nytt nummer av Pengaktuellt http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9907 I Pengaktuellt 305 kan du läsa om följande: - Semesteröppettider - EOS-support under sommaren - Delegera under semestern - Slut på intrastatregistrering för kundfakturor - Förattest på fakturor från Telia Sonera - Om tjänsterelaterade utlägg Thu, 12 Jun 2014 15:45:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9907 Preliminär tidplan för delårsbokslutet http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9868 I Pengaktuellt 303 får du en preliminär tidplan för delårsbokslutet 30 juni. Mer information kommer i slutet av maj. Tue, 13 May 2014 14:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9868 Smått och gott i Pengaktuellt 302 http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9842 I Pengaktuellt 302 får du information om prognos 2 som öppnas i slutet av vecka 21. Du får även tips om hur du kan få tillbaka utländsk moms från EU-länder som du kostnadsfört i Lupin. På tal om moms så kan det i dagarna hända att din avdelning får tillbaka tidigare felaktigt bokad moms och dubbelbetalda fakturor, mer information får du i detta nummer. Sektionen Ekonomi påminner också om hur diarienumret i eKontrakt ska fyllas i vid registrering av inbetalningar och kundfakturor i Orfi som gäller bidrag eller uppdrag för att importen till eKontrakt ska fungera. Vi skriver även om hur universitetet bör hantera Jojo FöretagFlex. Slutligen efterlyser vi mottagare till inbetalningar som saknat information. Läs mer i Pengaktuellt 302. Tue, 29 Apr 2014 09:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9842 Tidplan för kvartalsbokslutet i Pengaktuellt 301 http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9773 I Pengaktuellt 301 kan du läsa om de tidpunkter som gäller vid det kommande kvartalsbokslutet. Checklistan finns på Ekonomiportalen. Thu, 13 Mar 2014 14:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9773 Preliminär tidplan för bokslutsarbetet 2014 http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9744 I Pengaktuellt 300 får du en preliminär tidplan för de två kvartalsboksluten och delårsbokslutet 2014. Wed, 19 Feb 2014 14:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9744 Läs om inbetalningar, upphandling och e-fakturor i Pengaktuellt 299 http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9730 I Pengaktuellt 299 får du tips om hur du kan minska antalet inbetalningar på utredningskontot. Du får också information om nya tröskelvärden vid upphandling, samt om att det numera är möjligt att skicka elektroniska bilagor till en del kunder. Thu, 13 Feb 2014 10:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9730 Pengaktuellt 298 - överföring från Orfi till eKontrakt http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9676 Vid driftstoppet på morgonen den 10 januari kommer nya fält att läggas till i Orfi kundmodul. Det innebär ändrade rutiner när du ställer ut kundfakturor och bokar ut inkomster från utredningskontot. Uppgifterna i fälten kommer användas för att dagligen överföra information om intäkter till eKontrakt. I Pengaktuellt 298 kan du läsa mer om vad detta innebär. Manualerna och FAQ för eKontrakt samt manualer och startkort för Orfi kundmodul är uppdaterade. Vid frågor går det bra att kontakta kund@eken.lu.se. Wed, 08 Jan 2014 11:30:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9676