Interna nyheter från Lunds universitet http://www.lu.se Interna nyheter från Lunds universitet Nytt telefoniavtal fullföljdes inte http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5568 Avtalet med Ventelo kunde inte fullföljas eftersom de tekniska kraven inte uppfylldes. Telia kvarstår därför som leverantör av teletjänster till Lunds universitet t o m första kvartalet 2011. Ny upphandling påbörjas under hösten. [pil] Läs mer Mon, 13 Sep 2010 12:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=5568 Ny leverantör av telefonitjänster till LU http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=4699 LU byter leverantör av telefonitjänster från Telia till Ventelo. Projektetarbetet kommer att påbörjas längre fram än vad som tidigare meddelats. Det visar sig behövas mer omfattande utredning än planerat. Wed, 12 May 2010 16:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=4699 Behovskartläggning klar inom Samordnat IT-stöd http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=4456 Nu finns delrapporten "IT-stöd vid LU - Behovskartläggning och nulägesbeskrivning" publicerad inom projektet Samordnat IT-stöd. Rapporten ingår som en första del i projektet och beskriver behovet av IT-stöd och nuläget för IT-verksamheten vid LU. Kartläggningen genomfördes under oktober till december 2009. Genom intervjuer med nästintill samtliga institutioner och andra stora verksamheter har behovet av IT-stöd kartlagts. Reslutatet visar bland annat att: - de flesta behov av IT-stöd är likartade för samtliga institutioner. - nivån på IT-stödet inom LU generellt inte uppfyller användarnas förväntningar. - det inom LU finns många områden där det tagit fram en mängd olika lösningar på samma underliggande behov (t.ex. finns minst 16 olika system för lokalbokning och schemaläggning, 15 e-postsystem och 164 olika webbservar). - en ny styrning av LU:s IT-verksamhet behöver införas och arbetet med att skapa en samordning av hela LU:s IT-verksamhet behöver inledas. - LU i sin personal har tillgång till en mycket bra och bred IT-kompetens [pil] Läs hela rapporten (PDF, nytt fönster) [pil] Till projektet Samordnat IT-stöds webbsidor Wed, 03 Feb 2010 15:05:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=4456 Ansök om pengar för energieffektiviseringar http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=4220 Nu finns möjligheten att byta ut äldre, energislösande utrustning eller belysning som inte blivit gjort för att budgeten är stram, till exempel kan man samarbeta med fastighetsägaren i energiprojekt och få stöd till delar av finansieringen. [pil] Läs mer om alla möjligheter och ansök Thu, 26 Nov 2009 15:00:00 GMT http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=4220